ActivLease
98% van onze klanten beveelt ons aan
9.5/10
085 - 90 229 29

Welke soorten investeringsaftrek zijn er?

Bij een financial lease kunt u gebruik maken van verschillende soorten investeringsaftrek. Indien u heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken, waardoor u minder belasting betaalt.

Er zijn een aantal investeringsaftrekken:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in 2015 een bedrag tussen € 2.301 en € 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Schaft u als ondernemer een nieuwe of gebruikte bestelauto aan of een personenauto welke bestemd is voor beroepsvervoer, dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze aftrek.

Onderstaand een overzicht van de hoogte van de aftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2015

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300

0%

€ 2.301 t/m € 55.745

28%

€ 55.746 t/m € 103.231

€ 15.609

€ 103.232 t/m € 309.693

€ 15.609
verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231

meer dan € 309.693

0%

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Deze aftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is er om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren.

Voorwaarden

De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals een lease auto, en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
 • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Andere veelgestelde vragen

Waarom ActivLease
 • Merk onafhankelijk leasen
 • Transparant
 • Altijd een alternatief
 • Altijd de beste deal
 • Online maar toch persoonlijk
Patrick van Heijningen
Elmar Slokker
Ernst-Jan Hulsker
Vragen? Neem contact met ons op!
Wij helpen u graag verder.

HomeFinancial leaseWelke soorten investeringsaftrek zijn er?