ActivLease
085 - 90 229 29

Home>Informatie>Veelgestelde vragen>Wanneer wordt het leasecontract herberekend?

Wanneer wordt het leasecontract herberekend?

Als het werkelijke kilometrage en/of de looptijd afwijkt van de contractueel overeengekomen kilometers en/of looptijd (binnen de gestelde bandbreedte), dan vindt er een hercalculatie plaats. De bovengenoemde bandbreedte kunt u in de voorwaarden van de mantelovereenkomst terugvinden.

Andere veelgestelde vragen