ActivLease
085 - 90 229 29

Home>Financial lease>Informatie Financiële lease

Informatie Financiële lease

Bij financial lease maakt u gebruik van een financiering om de aanschaf van uw bedrijfsauto te verzorgen. De maandelijkse kosten van de financiering bestaan uit afschrijving en rente.

U schaft zelf de auto aan en omdat deze bij u op de balans staat, bent u economisch eigenaar en heeft u recht op investeringsaftrek. De leasemaatschappij zorgt ervoor dat het gewenste te financieren bedrag aan de leverancier voldaan wordt. U voldoet aan de leverancier minimaal de BTW.

Gedurende de gebruiksduur van de auto zorgt u zelf voor de verzekering, reparatie, onderhoud en overige kosten. Na betaling van de laatste termijn gaat het juridisch eigendom over van de leasemaatschappij op uw bedrijf. De auto is namelijk het onderpand voor de financiering.

Bij financial lease is het ook mogelijk om een verhoogde slottermijn in te bouwen. Deze slottermijn is meestal iets lager dan de te verwachten marktwaarde. Het voordeel hiervan is dat uw maandbedrag beduidend lager komt te liggen. Na einde contract betaalt u deze slottermijn.

U kunt er ook voor kiezen om de auto in te ruilen en vanuit de inruilprijs de slottermijn te voldoen. Ontvangt u een hogere inruilwaarde dan de gehanteerde slottermijn? Dat is dan uw voordeel. U kunt dit bedrag dan aanwenden om te investeren in uw bedrijf, maar uiteraard ook gebruiken als aanbetaling op een nieuwe financiering voor uw nieuwe auto.

Een aantal eigenschappen van financial lease in het kort:

 • Financiering van uw bedrijfsauto
 • Termijnbedrag bestaat uit afschrijving en rente
 • U zorgt zelf voor reparatie, onderhoud, verzekering en houderschapsbelasting
 • U bent economisch eigenaar van de auto
 • De auto staat bij uw bedrijf op de balans
 • De auto is onderpand voor de financial lease
 • Recht op investeringsaftrekken
 • Uw bedrijf heeft het restwaarde risico van de auto
 • Na betaling van de laatste termijn wordt u juridisch eigenaar van de auto
 • Een verhoogde slottermijn is mogelijk. Hierdoor betaalt u een lager maandbedrag.

Voordelen Financial lease

Indien u gebruik maakt van financial lease voor de aanschaf van een auto, bent u economisch eigenaar en kunt u gebruik maken van een aantal fiscale voordelen.

 • Afschrijven
 • Investeringsaftrek
 • Renteaftrek
 • BTW teruggave

Afschrijven

Bij het bepalen van de winst houdt u rekening met de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen: u trekt die kosten af van de opbrengsten.

Omdat uw lease auto als bedrijfsmiddel een aantal jaren meegaat, kunt u de kosten voor de afschrijving, het verschil tussen de aanschafwaarde en de geschatte restwaarde, verdelen over het aantal jaren dat u de auto gebruikt.

Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken. Hierdoor komt het belastbare resultaat van uw onderneming lager uit.

Investeringsaftrek

Indien u heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken, waardoor u minder belasting betaalt.

Er zijn een aantal investeringsaftrekken:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Als u in 2015 een bedrag tussen € 2.301 en € 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Schaft u als ondernemer een nieuwe of gebruikte bestelauto aan of een personenauto welke bestemd is voor beroepsvervoer, dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze aftrek.

Onderstaand een overzicht van de hoogte van de aftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2015

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300

0%

€ 2.301 t/m € 55.745

28%

€ 55.746 t/m € 103.231

€ 15.609

€ 103.232 t/m € 309.693

€ 15.609
verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231

meer dan € 309.693

0%

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

Deze aftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is er om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren.

Voorwaarden

De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals een lease auto, en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
 • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Rente aftrek

Indien u een auto aanschaft op basis van financial lease dan kunt u de betaalde rente fiscaal aftrekken.

De maandtermijn welke u betaalt voor uw lease auto is bij financial lease opgebouwd uit afschrijving en rente. De jaarlijkse betaalde rente binnen dit maandbedrag kunt u vervolgens van de winst van uw onderneming aftrekken.

BTW Teruggave

Bij financial lease is het in de regel zo dat u maximaal de aanschafwaarde van de auto exclusief BTW kunt financieren.

De leverancier van uw auto factureert u echter wel de auto inclusief BTW uit. Het aandeel aan BTW binnen het factuurbedrag dient u zelf wel te betalen aan de leverancier, maar kunt u direct terugvorderen bij de Belastingdienst.

Onze werkwijze

ActivLease werkt snel met transparante voorwaarden. U weet waar u aan toe bent en mag een hoogwaardige dienstverlening verwachting bij zowel de offerte als de afhandeling. Van onverwachte, bijkomende kosten achteraf is geen sprake.

 • Offerte aanvraag
 • Vergelijk bij diverse maatschappijen
 • U ontvangt snel uw offerte
 • Wij nemen contact met u op
 • U gaat akkoord met ons aanbod
 • De auto wordt besteld

Lees meer over onze werkwjize »

Onze klanten beoordeelden ons met een:
9.2/10
Joost Klaver
Nikki Bousie
Maarten Oortman
Vragen? Neem contact met ons op!
Wij helpen u graag verder.